Menu Zavrieť

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: PHARMATOP III, s. r. o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupu tohto tovaru: …………………………………………………

Objednávka č.: ………………………………..

Dátum objednania: ………………………………….

Meno a priezvisko kupujúceho: ………………………………..

Adresa kupujúceho: ……………………………………..

Kontakt na kupujúcieho (telefón, email apod.): ……………………………………………….

Spôsob vrátenia poskytnutého peňažného plnenia: ……………………………………

Podpis kupujúceho (v prípade, že je formulár zasielaný v listovej podobe) …………………………

Dátum …………………………