Menu Zavrieť

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid samodiagnostický test

3,50 

Nie je na sklade

EAN: 6921756492427 Kategórie:

Rýchly antigénový test na detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke anteriórneho výteru z nosa (z prednej časti nosa).

Test je určený na použitie samotným pacientom (na samodiagnostiku).

Použitie:

Umyjú sa alebo sa vydezinfikujú ruky. Pred začiatkom testu sa uistí, že ruky sú suché. Pred použitím testu je potrebné si prečítať návod. Skontroluje sa dátum exspirácie vytlačený na fóliovom vrecku s kazetou. Otvorí sa vrecko. Skontroluje sa, či na kazete je vidno okienko výsledkom a jamku na vzorku.

Postup testu:

 1. Otvorí sa skúmavka s extrakčným pufrom.
 2. Skúmavka sa vloží do otvoru na krabičke.
 3. Otvorí sa obal s tyčinkou na výter. Výstraha: Nedotýkať sa absorpčného konca tyčinky rukami.
 4. Zasunie sa celý absorpčný koniec tyčinky do nosovej dierky. Jemným otáčaním sa tyčinka zasunie maximálne 2,5 cm od okraja nosovej dierky.
 5. Tyčinkou sa 5-krát otočí a dotýka sa pri tom vnútornej strany nosovej dierky. Tyčinka sa vytiahne a zasunie do druhej nosovej dierky. Opakuje sa krok 4.
 6. Tyčinka sa vyberie z nosovej dierky.
 7. Tyčinka sa zasunie do skúmavky a 30 sekúnd sa ňou pohybuje.
 8. Tyčinka sa 5-krát otočí a stláča sa pri tom skúmavka.
 9. Stlačí sa skúmavka a vytiahne sa tyčinka.
 10. Kvapkadlo sa pevne priskrutkuje na skúmavku s extrakčným pufrom. Poriadne sa premieša vírením alebo ťukaním na dno skúmavky.
 11. Zo skúmavky sa jemne vytlačia 4 kvapky roztoku do jamky na vzorku.
 12. Výsledok sa odčíta po 15-30 minútach. Po 30 minútach sa už výsledok neodčítava.

Upozornenie :

Pred a počas testu nejedzte, nepite a nefajčite. Ak náhodou dôjde ku kontaktu extrakčného pufra s pokožkou alebo očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte ošetrenie. Nedodržanie pokynov v príbalovej informácii môže mať za následok nepresný výsledok testu. Pri krvácaní z nosa neodoberajte vzorku. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Test nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. Všetky použité testy, nástroje a potenciálne kontaminovaný materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

Balenie

1 ks